Parochie Peulis - Sint Jozef

Eucharistieviering of woord- en communiedienst
  • Zondagmorgen steeds om 09.00 u. 

Tijdens de meimaand bidden we elke woensdagavond samen ter ere van Maria. Bij goed weer komen we samen aan de grot. Bij slecht weer wordt er gebeden - in de weekkapel - achteraan in onze parochiekerk.

Pastoor Jan Daans
Jan Daans
Jan Daans

Jan heeft, names de bisschop, de eindverantwoordelijkheid voor het welzijn van de parochianen, maar draagt ook op financieel vlak de verantwoordelijkheid voor de parochiale werken. Deze V.Z.W. is dekanaal georganiseerd.

Een persoonlijke ontmoeting met pastoor Jan kan op de pastorie – na voorafgaandelijk telefonische gemaakte afspraak – op donderdagavond tussen 18.00u en 20.00u.

Pastoor Jan is telefonisch bereikbaar – van dinsdag tot zaterdag – tussen 08.30u en 09.30u op het nummer 015 23 36 33. Niet op zon- en maandag. Op maandag neemt hij zijn vrije dag en gaat hij ook niet voor in erediensten.

Plaatselijk aanspreekpunt
Ingrid Marsé
Ingrid Marsé

Wanneer U pastoor Jan – om welke redenen dan ook – na enkele pogingen om hem te contacteren niet kan bereiken, - kan u met al uw vragen en problemen terecht bij Mevr. Ingrid Marsé.

Pastoor De Hertstraat 2
2850 Peulis
015 75 32 29

Alfons Rams (koster)
Alfons Rams
Alfons Rams

Oude Putsebaan 25
2850 Putte
015 75 71 24